ABOUT US

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน,

นิวไลฟ์ เรดิโอ FM 96.75 MHz. ได้ดำเนินงานปีนี้(2016) เป็นปีที่ 11แล้ว แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้สถานีของเราต้องหยุดออกอากาศไปช่วงหนึ่ง แต่ในวันนี้เราได้กลับมาออกอากาศอีกครั้ง และในการกลับมาครั้งนี้ของเรา ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังรายการของทางสถานีผ่านวิทยุและแอพริเคชั่นโทรศัพท์มือถือ เราอยากแสดงคำขอบคุณสำหรับการอธิษฐานเผื่อและการสนับสนุนจากทุกๆท่าน

ด้วยการทรงนำของพระเจ้า เรามีความปรารถนาที่จะค้นหาโอกาสที่จะขยายพันธะกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่นานมานี้เราได้รับการต่อใบอนุญาตให้ออกอากาศได้อย่างถูกต้องเต็มรูปแบบจาก กสทช. และเรายังได้พัฒนาช่องทางใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการฟัง ผ่านทางแอพริเคชั่นโทรศัพท์มือถือ (ทั้งระบบ IOS และ Android ดาว์นโหลดฟรี)

และด้วยความมุ่งมั่น เราพยายามที่จะสร้างความแตกต่างที่สถานีของเรา คุณสามารถส่งคำแนะนำมาได้ ผ่านทางอีเมล จดหมาย, ไลน์, การโทรเข้ามา, หรือแวะมาเยี่ยมทางสถานี คำแนะนำติชมของท่านจะสามารถช่วยให้เราพัฒนาปรับปรุงในการรับใช้ทุกท่านผ่านรายการและบทเพลงต่างๆของทางสถานีได้

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน,

โรนาล์ด ทากิยูชิ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน
นิวไลฟ์ เรดิโอ FM 96.75 MHz

Greetings Listeners

It is 11 years now for New Life Radio FM 96.75 MHz. Today we have been on the air just recently since a year and a half gap in broadcasting in Bangkok, Thailand. We hope that you are able to listen to us either by your mobile phone, on internet or on the radio. We would like to express our thanks for your prayers and support.

As God leads this station it is our desire to continue to look for ways to expand our ministry. We have recently received full licensing to be on air and so we are delighted that we now have an app available for easy access to listen to our radio station. It’s free and can be easily downloaded for both IOS and Android phones.

With all diligence we strive to make a difference at our station. Send us an email, letter, line message, phone call or drop by and visit us here at New Life Radio as we continue to serve you with programming and music.

God Bless

Ronald Takeuchi
Director
New Life Radio

ด้วยแรงบันดานใจและพระสติปัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า คุณอุดม ศรีกุเรชา ได้ก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียน ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ในเดือนตุลาคม ปี 2004 นิวไลฟ์ เรดิโอจึงได้ก่อตั้งขึ้น ผ่านความการอุปถัมภ์ของคุณอุดมและความร่วมมือของบุคคลท่านอื่นๆ นิวไลฟ์ เรดิโอออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่ 6 โมงเช้า จนถึง 4 ทุ่ม

ตลอดระยะเวลาหลายปี นิวไลฟ์ เรดิโอ ได้เป็นพระพรต่อชุมชนอย่างมากมาย ถ้อยคำแห่งความหวัง ความจริงเรื่องพระเจ้า ได้ถูกระจายออกไปผ่านแต่ละรายการ ซึ่งดำเนินการโดยผู้จัดรายการอาสาสมัคร แม้ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจะได้เผชิญความท้าทายหลายอย่าง แต่เรายังคงไว้วางใจพระหัตถ์พระเจ้าที่ทรงดูแลพันธะกิจนี้ นิวไลฟ์ เรดิโอ มุ่งมั่นที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งพระพรต่อผู้ฟัง โดยการพัฒนาและ ส่งเสริมรายการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งรายการต่างและ บทเพลงของทางสถานีจะนำพระพรอันครบบริบูรณ์มาสู่ผู้ฟังทั้งทางการฟังผ่านวิทยุและ การฟังออนไลน์ผ่านทางเว๊ปไซต์และ แอพริเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือตลอดไป

Through the inspiration and wisdom from God, Mr.Udom Srikureja opened a Christian community radio station for the district of Bangkapi, Bangkok, Thailand.

On October 2004, New Life Radio was founded. Through the support of Mr.Udom and others, the radio is on air seven days a week from 6 am to 10 pm.

Over the years New Life radio has been a blessing to the community, and the message of hope that God is real is being shared by volunteers that help in each program that is produced. Although this station has faced challenges in the past we still continue to trust this ministry in the hands of God to bless the work. New Life Radio ministry seeks to plant the seed by developing and promoting programs that are beneficial for the community listeners. It is our hope that the programs and music will bring abundant blessings to the listeners both locally and online.

นิวไลฟ์ เรดิโอ มีพันธะกิจที่จะประกาศเรื่องราวความรักของพระเยซูคริสต์ ผ่านบทเพลงคริสเตียนและรายการต่างๆที่ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพ ครอบครัว และความหวังที่จะฟื้นฟูพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของผู้คน

New life Radio has the mission to proclaim the love of Jesus Christ through spiritually uplifting Christian music with positive and encouraging programs for the promotion of health, family and hope to restore in man the character of God.

นิวไลฟ์ เรดิโอ มีวิสัยทัศน์ที่จะประกาศพระวจนะของพระเจ้า เพื่อนำผู้คนมาสู่สันติสุขที่แท้จริงในองค์พระเยซูคริสต์ ผ่านคลื่นวิทยุ อินเตอร์เน็ต หนังสือ สื่อทางด้านเสียง ทั่วประเทศไทย

New life Radio has the vision to proclaim the gospel to people and to lead them to the source of true happiness Jesus Christ. Through radio, internet, books, audio programs throughout Thailand.

นิวไลฟ์ เรดิโอ มีปรัชญาที่จะเผยแพร่คุณค่าหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ผ่านบทเพลง และรายการต่างๆของทางสถานี

New Life Radio is to promote Biblical values and principles through music and programs.